Za sve informacije:

  • dolazak na duhovnu obnovu
  • boravak u Bratstvu radi iskustva i prepoznavanja Božjeg poziva
  • boravak u jednoj od naših kuća radi duhovnih potreba
  • dogovor termina za osobne susrete
  • nakane koje želite da predamo Gospodinu na klanjanju

Pratite našu duhovnu obitelj i sve obavijesti o događajima i na www.adoratoriperpetuisst.eu