Koronka do najczystszych rąk Maryi Panny

Odmawia się na różańcu.

* Najpierw odmawia się: “Wierzę w Boga”, „Ojcze nasz”, 3 „Zdrowaś Maryjo” (za wiarę, nadzieję i miłość), „Chwała Ojcu i Synowi”, „O mój Jezu…”

* Następnie zapowiada się tajemnicę i odmawia „Ojcze nasz” i 10 „Zdrowaś Maryjo”.

Tajemnice są następujące:

1. Kontemplujemy Dzieciątko Jezus noszone na rękach i kołysane przez najczystsze ręce Maryi.

2. Kontemplujemy Dzieciątko Jezus owinięte w pieluszki i wychowywane przez najczystsze ręce Maryi.

3. Kontemplujemy Pana Jezusa jak uczył się chodzić z pomocą najczystszych rąk Maryi Dziewicy.

4. Kontemplujemy Pana Jezusa gdy został opuszczony i był pocieszany poprzez najczystsze ręce Maryi.

5. Kontemplujemy Pana Jezusa, którego krew, łzy i pot były zebrane pod krzyżem poprzez najczystsze ręce Maryi Dziewicy.

6. Kontemplujemy Pana Jezusa, którego martwe ciało zostało przyjęte przez najświętsze ręce Maryi Dziewicy.

7. Kontemplujemy Pana Jezusa, który w dzień Zmartwychwstania został objęty przez najczystsze ręce Maryi Dziewicy.

* Na koniec koronki odmawia się następującą modlitwę:

Ojcze nasz, prosimy cię, przez wstawiennictwo najczystszych rąk Maryi Dziewicy, abyś obdarzył nas i naszych zmarłych braci i siostry łaską wiecznego zbawienia, grzeszników łaską żalu za grzechy i nawrócenia, a Twemu Kościołowi dał nieustające światło zmartwychwstania Twojego Syna Jezusa, aby był znakiem i sakramentem jedności i pokoju. Amen

Modlitwa do Boga Ojca przez zasługi Męki Chrystusa i przez najczystsze ręce Maryi

1. Ojcze nasz, prosimy Cię i pokornie adorujemy najświętsze rany Jezusa Chrystusa, który cierpiał ukoronowanie cierniem. W szczególny sposób ofiarujemy Tobie Jego głęboką ranę obok prawego oka, które było zamknięte na wszystkich tych których Szatan oślepił swoją przebiegłością i ułudą tego świata.

Prosimy Cię, przez cierpienia i najczystsze ręce błogosławionej Dziewicy Maryi

2. Ojcze nasz, prosimy Cię i pokornie adorujemy najświętsze rany Jezusa Chrystusa, który cierpiał na wskutek upadków pod ciężarem krzyża. W szczególny sposób ofiarujemy Tobie głęboką ranę Jego boku, za wszystkich tych, którzy są gnębieni działalnością Złego w swych rodzinach, a także za tych, którzy dobrowolnie zaufali jego fałszywej nauce. Wylej, dobry Ojcze, przez Najcenniejszą Krew Twojego Syna, która wytrysnęła z tej rany, obfitość Twojego miłosierdzia i błogosławieństwa.

Prosimy Cię, przez cierpienia i najczystsze ręce błogosławionej Dziewicy Maryi

3. Ojcze nasz, prosimy Cię i pokornie adorujemy najświętsze rany Jezusa Chrystusa. W szczególny sposób ofiarujemy Tobie bolesną ranę Twojego Syna w prawej nodze w pobliżu kolana, za wszystkich tych, którzy upadli i przytłoczeni trudem doczesnego życia, nie mogą powstać i kontynuować swej wędrówki na drodze do zbawienia z powodu zazdrości i zawiści.

Prosimy Cię, przez cierpienia i najczystsze ręce błogosławionej Dziewicy Maryi

4. Ojcze nasz, prosimy Cię i pokornie adorujemy najświętsze rany Jezusa Chrystusa. W szczególny sposób ofiarujemy Tobie Jego zwichnięty bark i ukrzyżowanie Jego prawej ręki na krzyżu, za tych wszystkich, którzy są powołani i wybrani przez Najświętsze Serce Twojego Syna, abyś dał im łaskę wytrwania i zachował ich od wszelkiego zła. Prosimy Cię o to, poprzez bolesny krzyk Twojego Syna w chwili ukrzyżowania, abyś unicestwił wszystkie piekielne siły, które otoczyły Twój Kościół.

Prosimy Cię, przez cierpienia i najczystsze ręce błogosławionej Dziewicy Maryi

Módlmy się:

Ojcze nasz, spójrz na rany Twojego umiłowanego Syna! Prosimy Cię, mocą Jego ofiary i przez wstawiennictwo najczystszych rąk błogosławionej Dziewicy Maryi, abyś nas uwolnił od wszelkiej złudy i herezji. Nasz święty, niebieski Ojcze, uwolnij od wszelkiego zła nasze ciało, ducha i duszę. Amen.

Na koniec odmawia się:

– „Wierzę w Boga”, o potwierdzenie i wzmocnienie naszej wiary;

– „Ojcze nasz”, aby zaakceptować Pana Boga jako miłosiernego Ojca, który nas stworzył z miłości i dla miłości;

– „Zdrowaś Maryjo”, w dowód wdzięczności za wszystkie łaski, którymi Pan Bóg obdarzył Kościół i świat poprzez najczystsze ręce Maryi i mocą jej matczynego wstawiennictwa;

– „Chwała Ojcu i Synowi”, głęboko adorując Przenajświętszą Trójcę i jej nierozerwalną jedność.

Wezwania do najczystszych rąk Maryi

Panie, zmiłuj się nad nami
Chryste, zmiłuj się nad nami
Panie, zmiłuj się nad nami
Święta Maryjo, módl się za nami
Święta Matko Boga, módl się za nami
Matko Kościoła, módl się za nami

Twymi najczystszymi rękoma, prowadź nas, o Matko
Twymi najczystszymi rękoma prowadź nas do Zdroju żywej wody, za którą wzdychamy, prowadź nas, o Matko
Gdy bierze w nas górę pycha, Twymi najczystszymi rękoma pokory, prowadź nas, o Matko
Gdy jesteśmy głusi na wolę Bożą, Twymi najczystszymi rękoma posłuszeństwa, …
Gdy nienawiść próbuje zgasić w nas miłości, Twymi najczystszymi rękoma miłości, …
Gdy w nasze życie wkrada się harmider i niepokój, Twymi najczystszymi rękoma przenikniętymi pokojem, …
Gdy oddalamy się od prawdy, Twymi najczystszymi rękoma uformowanymi przez sprawiedliwość, …
Gdy w naszych rodzinach zagnieżdża się obojętność, Twymi najczystszymi rękoma łagodności, …
W pokusach przeciw czystości, Twymi najczystszymi rękoma niewinności, …
W bólach i cierpieniach, które niesie życie, Twymi najczystszymi rękoma pocieszenia, …
W indywidualiźmie, które nas oddala od wspólnoty, Twymi najczystszymi rękoma komunii, …
Gdy z powodu słabości pozostaje nam tylko krzyk rozpaczy, Twymi najczystszymi rękoma łaski, …
Gdy zamyka się serce i myśli tracą jasność, Twymi najczystszymi rękoma powierzenia, …

Gdy czujemy się zagubieni na drodze życia, Twymi najczystszymi rękoma misji, …
Gdy wszystko wydaje się nam stracone i chwieje się wiara, Twymi najczystszymi rękoma nadziei, …
Gdy, wskutek wielu krzyży, nasze kroki stają się wolniejsze, Twymi najczystszymi rękoma siły, …
Gdy w codziennych upadkach nie udaje nam się powstać i iść dalej, Twymi najczystszymi rękoma bliskości, …
Gdy nadchodzi chwila desperacji, Twymi najczystszymi rękoma błogosławieństwa, …
Gdy nadchodzą w życiu chwile ciemności, Twymi najczystszymi rękoma pełnymi światła, …
Gdy zapominamy, że śmierć została zwyciężona wielkanocnym przejściem Chrystusa, Twymi najczystszymi rękoma Zmartwychwstania, …

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módlmy się:

O Boże, który zbawiłeś ludzkość łaską ofiary Twojego Syna Jezusa Chrystusa, uwolnij nas od wszelkiego zła duchowego i materialnego. I, za pośrednictwem Dziewicy Maryi i jej najczystszych i pracowitych rąk, daj nam siłę Ducha Świętego, abyśmy mogli, wśród wzbórzonych fal tego świata, wytrwać w wierze, w łodzi, którą jest Kościół, i dotarli pewnego dnia do Ciebie, do ojczyzny niebieskiej, abyśmy mogli tam wiecznie cieszyć się chwałą Twego ojcowskiego uścisku. Przez Chrystusa, Zbawiciela naszego. Amen.