„Bratstvo Trojedine Ljubavi“ je Javno Kleričko Udruženje sa sjedištem u župi sv. Marka Evanđelista koja pripada biskupiji u Trstu.
Opći cilj Bratstva jest pomoći svojim članovima postignuti svetost života i savršenu ljubav po obećanjima čistoće, siromaštva, poslušnosti i ljubavi prema Blaženoj Djevici Mariji.

Ovdje izdvajamo najvažnije dijelove iz Statuta Bratstva:

Ustrojstvo i ciljevi
1.Bratstvo Trojedine Ljubavi je Javno Kleričko Udruženje biskupkoga prava, ustanovljeno u Biskupiji u Trstu.
2.Bratstvo Trojedine Ljubavi je ustanovljeno prema odredbama kan. 298 § 1, 301 § 1 i 3, kan. 302 i 312 § 1 br. 03 te je javna pravna osoba prema kanonskoj odredbi. Bratstvo ima sjedište u Svetištu sv.Josipa, San Giuseppe della Chiusa / Ricmanje 26., u Općini San Dorligo della Valle / Dolina, župi koja pripada Biskupiji u Trstu.
3.Opći cilj Bratstva jest pomoći svojim članovima postignuti svetost života i savršenu ljubav
5. Članovi Bratstva su: svećenici, bogoslovi te vjernici laici koji u potpunosti dijele trojstvenu i marijansku karizmu i život u zajedništvu, te se posvećuju apostolatu Udruženja Trajnih Klanjatelja Presvetoga Trojstva u skladu sa vlastitim Statutom Udruženja.

Duhovnost i život u zajednici
6. Prvi razlog postojanja duhovnosti članova Bratstva i njezin duboki izvor nadahnuća je u Trojedinoj Ljubavi od braće ljubljenoj, razmatranoj slušanjem Božje Riječi i življenjem sakramentalnog života.
7.Članovi Bratstva njeguju također intenzivnu Marijansku duhovnost s ciljem isticanja posebno jedinstvenog i središnjeg mjesta što ga u povijesti spasenja ima Djevica Marija, Majka Božja te Majka i uzora Crkve, te nastoje imati posebnu skrb u promicanju Marijanskog apostolata i pobožnosti njezinim prečistim rukama.
8.Molitva je temeljni element osobnog i zajedničkog života svakog člana Bratstva koji se zalažu živjeti svakodnevno Euharistiju, časoslov i krunicu te posvećuje korisno vrijeme razmatranju i euharistijskom klanjanju. Osobita pobožnost bit će posvećena svecima nadahniteljima i zaštitnicima Bratstva: sv. Ivanu apostolu, sv. Justinu mučeniku, sv. Franji i Klari Asiškoj, sv. Faustini Kowalskoj, sv. Padru Piu iz Pietrelcine i sv. Leopoldu Mandiću.
9.Članovi Bratstva žive u zajednici i njeguju zajedničko posjedovanje dobara. Život u zajednici bit će upravljan posebnim Pravilnikom, pripremljen od Bratstva i odobren od dijecezanskog biskupa.
10.U Bratstvu će se posebno voditi briga o promicanju trajne formacije prema karizmi i povremenim trenucima zajedničkih provjera.
11.Članovi Bratstva neka se pokazuju kao pravi primjeri u opsluživanju odredbi Crkve kako u liturgijskom tako i u pastoralnom smislu. Ispovijedaju potpuno prianjanje uz nauk Svetoga Oca i Biskupa.
12.Članovi Bratstva svećenici, kao pripadnici dijecezanskog prezbiterija, u duhu služenja ujedinjeni su sa ostalim svećenicima Biskupije preko međusobne duhovne i materijalne, osobne i pastoralne pomoći. Aktivno sudjeluju u biskupijskom životu.

Vez pripadanja Bratstvu
13.Članom Bratstva postaje se vezom koji se sastoji od osobnog i javnog obećanja siromaštva, čistoće, poslušnosti i ljubavi prema Blaženoj Djevici Mariji, koje se daje po prvi put ili se obnovi na trajanje od godinu dana u nedjelju prije Pepelnice ili na neki drugi dan kojeg odredi Upravitelj za sve ili za neke članove.
14.Obrazac obećanja glasi: Pred Bogom i pred Crkvom, pred majčinskim pogledom Blažene Djevice Marije, Majke Božje i Majke Crkve, obećavam živjeti siromaštvo, čistoću, poslušnost i ljubav prema Blaženoj Djevici Mariji. Neka mi Duh Sveti pomogne biti vjeran ovim obećanjima.
15.Članovi Bratstva javno izražavaju svoju pripadnost Udruženju, pred dijecezanskim biskupom ili pred njegovim izaslanikom.
16.Članovi Bratstva mogu postati muškarci zrelije dobi koji posjeduju slijedeće kvalitete:
a) da su na dobrom glasu u crkvenoj zajednici kojoj pripadaju i da nemaju nikave moralne i materijalne zapreke, niti ikakvih prepreka u preuzimanju obveza koje proizlaze iz veza pripadanja Bratstvu;
b) da su proveli tri godine u zajednici Bratstva.
19. Vez kojim se članovi Bratstva združuju određen je stabilnošću, kako bi tvorili bratski vez ljubavi i solidarnosti u pastoralnom služenju i zajedničkom životu zajednice te omogućuje da se živi prijateljstvo s Kristom.
28.Svećenici i trajni đakoni koji bi željeli pristupiti Bratstvu trebaju ispunjavati svoj formacijski tijek boraveći u jednoj zajednici sa članovima Bratstva i izvršavajući njihovo apostolsko služenje u bliskoj suradnji s njima.
29.Oni koji žele postati članovi Bratstva u laičkom staležu, dijeleći dužnosti i prava, dovršit će svoju formaciju u jednoj zajednici Bratstva prema odredbama određenog formacijskog Pravilnika predloženog od Upravnog Vijeća.